ระบบเตือนภัยทางการเงิน ( Excel File )


ตอนที่ 1 : ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์

• มูลค่าตลาดรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ ในจังหวัดเชียงใหม่
• ประมาณการยอดขายรวม และมูลค่าการขายคงเหลือของตลาดอสังหาริมทรัพย์
• วิธีประมาณการมูลค่าวัสดุของตลาดอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้าง


ตอนที่ 2 : การวิเคราะห์เชิงลึกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ด้วยข้อมูลสารสนเทศ
• ยอดขายรวม และยอดขาย Top Ten ในจังหวัดเชียงใหม่
• รู้เขา รู้เรา ด้วยข้อมูลทางการเงิน เพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขัน
• กลเม็ดเคล็ดลับการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

ตอนที่ 3 : กลยุทธ์กระจกเงา สะท้อนตัวเรา เข้าใจลูกค้า
• กลยุทธ์กระจกเงา เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งทางการตลาดและการขาย
• การขยายตลาดเพื่อการแข่งขัน / สร้างกลุ่มลูกค้า และการสื่อสารการตลาด
• เครื่องมือค้นหาความโดดเด่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการขาย และสร้างจุดครองใจลูกค้า (Top of mind brand)
• กลยุทธ์เพื่อการเติบโตและยั่งยืนของธุรกิจผ่านกรณีศึกษา


ตอนที่ 4 : การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
• การแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจเกี่ยวข้อง
• กิจกรรมการสร้างเครือข่าย เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ใบสมัคร Online

อัตราค่าสัมมนาเพียง  1,800  บาท
พิเศษ !!! ชำระเพียง  1,200 บาท ภายใน  30  กันยายน 2554  

ชำระค่าเข้าร่วมการสัมมนา โอนเงินเข้าบัญชี :
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดสามแยกสันทราย หมายเลขบัญชี 772 0 0492 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต หมายเลขบัญชี 457 2 27723 8

การยืนยันการชำระเงิน โดยส่งแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์
053 401 111
E-mail หลักฐานการโอนเงินมาที่
info@NorthernAdviser.com
โดยระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้ารับการสัมมนา

Contact us : Tel. 081 180 1132 , 081 645 7227
Fax : 053 401 111

ผู้สนับสนุนการสัมมนา

       

 

การประมาณการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในจังหวัดเชียงใหม่


(Units) หมู่บ้านจัดสรร คอนโดฯ อาคารพาณิชย์
จำนวนทั้งหมด
XX
XX
XX
จำนวนขายได้
XX
XX
XX
รอการขาย /
ระหว่างก่อสร้าง
XX
XX
XX

ตัวอย่าง การสำรวจโครงการหมู่บ้านจัดสรร
เขตอำเภอสันกำแพง , อำเภอดอยสะเก็ด

การประมาณการมูลค่าวัสดุก่อสร้าง

กลยุทธ์กระจกเงา ค้นหาตำแหน่งทางการตลาด

Northern Adviser Co., Ltd. ( www.NorthernAdviser.com )