สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     

Northern Adviser

สำนักงานที่ปรึกษาและการบัญชี
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์

HQ : 499/164 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

BR : 213/1 P&S Mansion 2
ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 401 111

e-mail : info@NorthernAdviser.com


 
Clients Business :

ธุรกิจพาณิชยกรรม และการบริการต่างๆ (Trading & Service)

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจด้านให้บริการสื่อและจัดงานกิจกรรม ฯลฯ

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Import / Export)

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร, ธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ธุรกิจด้านการให้บริการการเงิน (Financial & Leasing)

ธุรกิจการให้บริการเช่าซื้อ, ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ ฯลฯ

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate)

ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร, ธุรกิจให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

Reference site :

บริษัท อิน เทลเลเจ้นท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
บริษัท อิมแพค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท เอฟ.ที.ซี. เฟลมิช ไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์คูล นอร์ธเทิร์น
บริษัท แมนเนจเม้นท์ โปร จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอมโปรเอ็ดยูเคชั่น
โครงการ "ดิ ออฟฟิศพลัส"
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รันเวล ทัวร์
BarterCard ChiangMai

 

And More .....

   
   
Copyright (c) 2011, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.