สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     

Northern Adviser

สำนักงานที่ปรึกษาและการบัญชี
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์

HQ : 499/164 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

BR : 213/1 P&S Mansion 2
ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 401 111

e-mail : info@NorthernAdviser.com


 
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
No.
Date
Description
Presentation
Images
9
2012

"การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป"
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

Com in acc
 
         
1
2010

"การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี"
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Com in acc
2
2010

"การเงินเพื่อการประกอบการ"
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Com in acc
3
2010

"การภาษีอากรธุรกิจ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

4
2010

"การสอบบัญชี "
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

5
2011

"การเงินธุรกิจ"
มหาวิทยาลัยธนบุรี

6
2011

"การจัดการการเงินและบัญชีส่วนบุคคล"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7
2011

"การตรวจสอบภายใน"
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

8
2012

"ระบบสารสนเทศทางการบัญชี "
มหาวิทยาลัยธนบุรี

Com in acc
         
         
   
   
Copyright (c) 2011, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.