สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     

Northern Adviser

สำนักงานที่ปรึกษาและการบัญชี
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์

HQ : 499/164 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

BR : 213/1 P&S Mansion 2
ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 401 111

e-mail : info@NorthernAdviser.com


 
No. Date Description Presentation Images
1
19 Feb 2010

" เทคนิคการตรวจสอบภายใน "
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคงล้านนา ภาคพายัพ

2
9 Mar 2010
" เคล็ดลับการทำธุรกิจออนไลน์ และ
การทำบัญชีเพื่อการบริหาร "
Barter Card Chiang Mai
DoiKham Resort

3
14 -15 Oct 2010
"การบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ "
ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการซอฟแวร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4
13 July 2011

"วินิจฉัยธุรกิจ ด้วยเทคนิคทางการเงิน และใช้ SWOT พิชิตการตลาด "
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1
สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ

         
         
   
   
Copyright (c) 2011, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.