สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     

Northern Adviser

สำนักงานที่ปรึกษาและการบัญชี
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์

HQ : 499/164 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

BR : 213/1 P&S Mansion 2
ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 401 111

e-mail : info@NorthernAdviser.com


 
Northern Adviser - Success case

Success case : ( กรณีตัวอย่างในการให้บริการด้านคำปรึกษา )

Northern Adviser
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา ในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถเติบโต ก้าวหน้า ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง การพัฒนาระบบงาน ระบบบัญชี ระบบสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับขนาด และความต้องการขององค์กร ทำให้ผู้บริหาร สามารถบริหารกิจการ ได้อย่างเหมาะสม
Northern Adviser ได้มีส่วนร่วมในการ ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆและจาก กรณีตัวอย่างนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในการให้บริการ ที่ได้มาตราฐาน และได้รับการยอมรับ จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์ พร้อมร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจคุณ.

   

การให้บริการด้านการฝึกอบรม ( Training Services )

โรงแรมเรือนระมิงค์ เชียงใหม่

การฝึกอบรมหน้างาน
( On the job traning )


การฝึกอบรมระบบโปรแกรม Express เพื่อพัฒนา การจัดทำข้อมูล ในการบริหารงาน เป็นการฝึกอบรมหน้างานและปฏิบัติจริง ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึก นำมาวิเคราะห์การประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการให้บริการ
1. การจัดการฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรมด้วยกรณีศึกษา
2. การฝึกปฏิบัติงานด้วยข้อมูลจริง
3. การตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
4. การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท เต๋าการ์เด้น เฮลท์สปาแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โครงการพัฒนาผู้ช่วยที่ปรึกษาสู่มืออาชีพ ส่วนภูมิภาค

ภายใต้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 ร่วมกับสมาคมเครือข่าย ที่ปรึกษาภาคเหนือ ได้มีการจัดการโครงการพัฒนาที่ปรึกษาฯขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ ให้มีการพัฒนาในส่วนงานต่างๆ โดยทาง ที่ปรึกษาของ Northern Adviser ได้นำเสนอแนวทาง การพัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยให้การทำงาน ในแต่ละส่วนงาน มีการเชื่อมโยงกัน และสามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่ให้มีการทำงาน ที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งมีการอบรม การใช้งานโปรแกรมภายในสำนักงาน ให้เกิดการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการฝึกอบรม
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำนักงาน
2. การใช้สูตรที่สำคัญเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3. การกรองข้อมูลโดยใช้ AutoFilter
4. การเชื่อมโยงข้อมูล
5. ตัวอย่างการใช้งาน และภาคปฏิบัติ

การให้คำปรึกษาวางระบบและออกแบบการทำงาน ( Work Flow & System Design )

 

 

   
   
Copyright (c) 2011, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.