สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     

Northern Adviser

สำนักงานที่ปรึกษาและการบัญชี
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์

HQ : 499/164 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

BR : 213/1 P&S Mansion 2
ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 401 111

e-mail : info@NorthernAdviser.com


 
Northern Adviser - About US


ชื่อ : นายทวีศักดิ์ ปฏิพัทธ์สกุล
โทรศัพท์ : 08-1960-0093
อีเมล์ : Taweesak@NorthernAdviser.com

ประวัติการศึกษา
     ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการทำงาน
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์ จำกัด
     อาจารย์พิเศษภาควิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
           วิชา การจัดการการเงินเพื่อการประกอบการ
           Financing the Entrepreneurial Venture
     อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
            วิชา การใช้โปรแกรมคอมในงานบัญชี
            Use of Computer in Accounting
     วิทยกรพิเศษ         ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการซอฟแวร์ภาคเหนือ
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     วิทยากรรับเชิญ ภาควิชาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
     ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มบริษัทในเครือ เอ เอฟ เอ็ม กรุ๊ป
          - บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
          - บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลอร่า โปร จำกัด
          - บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ จำกัด
          - บริษัท ฟลอเอเชีย จำกัด

     วิศวกรระบบ บริษัท มิตรสินด่วน จำกัด
     ผู้ช่วยวิศวกรระบบ บริษัท สหพานิช จำกัด , บริษัท นิยมพานิช จำกัด

ผลงานที่ปรึกษาทางด้านสารสนเทศ และการบัญชี
     พัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี
           บริษัท เดอะ มาเจสติค ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โครงการ ดิ ออฟฟิส พลัส )
     พัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี และการสื่อสารภายในองค์กร
           บริษัท อิมแพค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
     พัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี และการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละสาขา
           ห้างหุ้นส่วนจำกัด รันเวล ทัวร์
           บริษัท เอฟ ที ซี เฟลมิชไทย จำกัด

     พัฒนาระบบการทำงาน / การบัญชี
          โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
           ร้านเชียงราย เครื่องครัว
           บริษัท เชียงใหม่ วิว จำกัด
           บริษัท โฮม ซิตี้ จำกัด
           บริษัท เดอะ เฮ้าส์วิลล์ จำกัด
           บริษัท ทอลล์ทีค ปร๊อปเปอร์ตี้ จำกัด (โครงการทอลล์ทีค พลาซ่า นิมานฯ)

ประวัติการฝึกอบรม

     2553  “การพัฒนาทักษะการวินิจฉัยเฉพาะทาง” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                “การบริหารระบบบัญชี”    โครงการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากรภาคอุตสาหกรรม

     2552   หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
     2551    Intelligent Business with IT Solutions 2008 ,
                  Northern Thailand E-Commerce Summit 2008

     2550    Microsoft Dynamics Solutions Summit 2007 ,
                  AMP Act 1 Installing premises cabling system.

     2549    Windows Server 2003 Basic & Advance Implement.
     2546    Solaris 8 System Administration

 

 

   
   
Copyright (c) 2011, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.